top of page

APPARTEMENTEN

Beetsterzwaag

 

“Een project in het beperkende kader van de economische crisis”, zou het genoemd kunnen worden. In 2006 werd begonnen aan het plan voor de vervanging van 73 huurwoningen aan de Vlaslaan en de Fockema Andrealaan te Beetsterzwaag. De bouwtekeningen waren een feit in 2012.  

De bestaande huurwoningen waren afgeschreven en voldeden niet meer aan de wooneisen. Onze toenmalige opdrachtgever was een woningstichting uit Amersfoort, later opgevolgd door een ontwikkelbedrijf uit Ede. In 2013 is de eerste fase van het plan opgeleverd, verhuurd en deels verkocht. 

Het plan moest de allure van Beetsterzwaag vertalen met koopwoningen en huurwoningen onder de huursubsidiegrens. Geen eenvoudige opgave, maar we gingen graag de uitdaging aan.

De opdracht kreeg ons bureau via het winnen van de competitie. Helaas is het tijdsbestek waarin het project zich afspeelde overwegend bepaald door de vele reorganisaties en fusies van de opdrachtgever. 

Uiteindelijk is de eerste fase gebouwd. De bestaande huurders was jarenlang beloofd dat er vervangende huisvesting zou komen. Ook de welszijnsorganisatie moest een vervangende huisvesting krijgen omdat haar bestaande pand door de woningbouwvereniging/ontwikkelaar was gesloopt. 

De verhuur en de verkoop van de woningen ging naar wens, ondanks het moeilijke economische tij. Het halve resultaat van het plan is zichtbaar in de uitgevoerde eerste fase. Aan de Vlaslaan zijn drie van de vijf woonblokken gerealiseerd. 

bottom of page