samen vérder

Architectenteam realiseert nieuwe omgevingen, woningen en gebouwen en verbouwt en transformeert bestaande. Van schets tot 3D model, bouwtekeningen en begeleiding van de bouw. Door haar mensgerichte benadering van het vak vormen interieurs een vanzelfsprekend onderdeel van het werk. Kenmerkend voor haar architectuur is de wijze waarop het werk zich vormt vanuit de menselijke maat en het goed functioneren van mensen als individu en als groep. De context en de opgave worden vertaald naar eigentijdse en duurzaam functionele ontwerpen met een unieke vormgeving.

 

Bruikbaarheid, belevingswaarde en betekenis voor gebruikers en omgeving zijn kenmerkend. Waar mogelijk zijn de ontwerpen geschikt voor toekomstige wijzigingen van het gebruik. Elke oplossing voegt zich naar de opgave, maar vormt zich vanuit creativiteit en “de weg van de vrije mogelijkheden”. Wensen van mensen en organisaties worden vertaald op een manier die hen past. De portfolio laat een palet met gerealiseerde projecten zien. Elk ontwerp is uniek en ontworpen vanuit een visie die door de jaren heen consistent is gebleven.

 

Wij realiseren architectuur als team.

Ons team van architecten en bouwkundigen gaat in een elkaar versterkende samenwerking het partnerschap aan met opdrachtgevers, gebruikers, en adviseurs. We stimuleren het beste in elkaar zodat functionaliteit, belevingswaarde en betaalbaarheid optimaal kunnen samenkomen.

Johan Sijtsma AVB BNA

architect | partner

Academie van Bouwkunst | 1989

HTS Leeuwarden | 1983

"Voor mij is architectuur de kunst van het bouwen op een wijze die bijdraagt aan geluk. De kunst van ruimtelijk, doordacht, beter en mooier bouwen. Het is de gebonden kunst die bouwen haar meerwaarde geeft."

Ir. Yvonne Willems

architect | partner

TU/e Architectuur | 2016

Artesis Interieurarchitectuur | 2013

“Architectuur en Interieurarchitectuur, beide onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met een achtergrond in beide facetten streef ik naar een harmonieus geheel; binnen & buiten, buiten & binnen."