top of page
BEETGUM-6_edited.jpg

stedenbouw

 

Architectuur en stedenbouwkunde vormen een onlosmakelijke eenheid. Het gebouwde en haar omgeving vragen een zorgvuldige afstemming. Waar architectuur de binnenruimte en het object ten opzichte van haar omgeving betreft, gaat het in de stedenbouwkunde om de ruimte en de positie van de gebouwen en entiteiten daar binnen. Als bureau hebben wij een breed palet aan plannen gerealiseerd; vanaf 1988 het in teamverband vormgeven van de stedenbouwkundige plannen voor Corpus Den Hoorn tot aan woningbouwplannen in uitleggebieden en stedelijke herstructureringsplannen in 2020. Stedenbouwkunde is een onderdeel van ons vakgebied dat de ruimtelijke vormgeving van stedenbouw tot en met het interieur beslaat. Wij denken en acteren holistisch en staan voor het realiseren van totaaloplossingen, zijn in staat het geheel te overzien en harmonie in de ruimte tot stand te brengen.

 

Het uitgangspunt is een fijne leef- en werkomgeving voor mensen met in het verlengde daarvan het creëren van functionaliteit en belevingswaarde. Met deze basis hebben wij zelfstandig en in samenwerking met gespecialiseerde bureaus vormgegeven aan stads- en dorpsuitbreidingen en stedelijke herstructureringen en inpassingsplannen. Ook bij architectonische vormgeving op kleiner schaalniveau en gebouwen in stadsvernieuwingsgebieden is er zoveel mogelijk rekening gehouden met het stedelijk geheel en hebben gebouwen een vorm die de schaal, de maat en het karakter van de omgeving hanteert zonder deze slaafs na te volgen. Onze projecten zijn herkenbaar door de wijze waarop ze origineel en respectvol het verleden weten te integreren in een hedendaagse vormgeving en vallen vaak op door hun onopvallende opvallendheid.

Bekijk onderstaand een greep uit onze portfolio stedenbouw en neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Een stad hoort te leven.

WATERWONINGEN-4.jpg
MEPPEL-4.jpg
11.png
SENIORENWONINGEN-4.jpg
6_edited.jpg
scenes stadshart_Pagina_01_edited.jpg
Muntendam_Pagina_02.png
Ijsbaanlocatie_Pagina_01.png
1&2a.jpg
1_edited.jpg
2.jpg
Boerderijwoningen-2.jpg
10069_2kapper_V04_.jpg
747 hofwoningen 08062004.jpg
001.jpg
topview.jpg
Situatie kleur d.d. 21-06-2010.jpg
4a.jpg
00005.png
2 BESTAAND_1.jpg
bottom of page