top of page
KOTA-RADJA-4.jpg

KOTA RADJA

Restaurant / Appartementen

 

 

Het was 2010, bijna drie jaar na de ramp. Na de verwoestende brand van december 2007 restte er niets meer van het succesvolle Chinese restaurant Kota Radja.

De eigenaar en opdrachtgever stond voor de enorme opgave om het restaurant van de oprichter en zijn vader te herbouwen en, wat misschien nog belangrijker was, een gebouw neer te zetten dat op de plek aan het Schavernek in de binnenstad van Leeuwarden een waardige rol in het straatbeeld kon vervullen.

De onderbouw van het gebouw is teruggerooid ten opzichte van de bovengelegen appartementen, waardoor de verbinding met het achtergebied tot stand is gebracht. De eerste en de tweede verdieping sluiten aan bij de belendingen, zodat er sprake is van een continue gevelwand aan de voorzijde. 

Het restaurantdeel ontvangt daglicht vanuit de glazen voorgevel en via de translucente gevel aan de voetgangersverbinding aan de zijkant van het restaurant. Het meest in het oog springende deel van het gebouw is de gevel aan het Schavernek.

bottom of page