top of page

RIED

Multifunctioneel centrum

 

De vader van Jorne belde me ooit om te vragen of ik ook een plekje voor zijn zoon had op mijn architectenbureau. Zijn zoon was net afgestudeerd aan de TU en wilde graag aan de slag. Ik had een plekje en zo ging Jorne als trainee met wederzijds plezier

bij mij aan de slag.

 

De vader was ook voorzitter van de bouwcommissie die zich inzette voor de realisatie van het nieuwe multifunctionele centrum in het dorp. Het was een enthousiaste en slagvaardige commissie, die er ook in slaagde voldoende budget bij elkaar te krijgen. Vele sponsoren hebben ze weten te motiveren. Je begrijpt het al, Jorne moest het gebouw ontwerpen, maar de bouwcommissie had wel een ervaren architectenbureau  nodig om het ontwerp goed op papier te krijgen, de engineering te verzorgen, de rompslomp voor de vergunningsaanvraag op zich te nemen en, last but not least, de aanbestedingsstukken en de bouwvoorbereidingstekeningen te maken. 

 

Natuurlijk heb ik dat op mij genomen. De verbouwing van dit voormalige schoolgebouw met hoofdmeesterswoning is naar volle tevredenheid verlopen. Nadat de aannemer het casco gereed gemaakt had, is er met een groot aantal vrijwilligers met inzet en enthousiasme gewerkt aan de afbouw. Dit project laat goed zien wat de verbondenheid en samenwerking van gemotiveerde, kundige en enthousiaste mensen kan voortbrengen. 

bottom of page